header-single

Obraćanje predsednika Nacionalnog saveta za medicinski turizam J.V. Černišova

NACIONALNI SAVET ZA MEDICINSKI TURIZAM

 

Poštovane kolege!

Ove godine se u Centralnom sajamskom kompleksu „EXPOCENTRE“ već treći put održava najznačajniji sajam posvećen medicinskom i zdravstvenom turizmu u Rusiji – MedTravelExpo. Od prve godine svog postojanja MedTravelExpo je postao ključna platforma za komunikaciju između svih učesnika tržišta medicinskog turizma. Već 2018. godine MedTravelExpo je postao centralni sajam u okviru realizacije projekta izvoza medicinskih usluga, koji je podržao Predsednik Ruske Federacije Vladimir Vladimirovič Putin. A poslovni program sajma, na kom učestvuju i inostrani eksperti, bio je i ostaje najjači pokretač razvoja ove privredne grane. Sajam MedTravelExpo 2019. godine predstavlja izlog domaće medicine za inostrana tržišta, kao i poslovni program neviđenih razmera i prvu radionicu sa mogućnošću kupovine, koja se po prvi put organizuje u okviru Ruske nedelje zdravlja i na kojoj će učestvovati petnaestak stranih agencija za medicinski turizam. Kada je reč o realizaciji federalnog projekta „Razvoj izvoza medicinskih usluga“, MedTravelExpo predstavlja i sumiranje godišnjih rezultata. Pozivam vas da aktivno učestvujete u ovom sajmu, jer se vrata na međunarodno tržište medicinskog turizma otvaraju upravo u CSK „EXPOCENTRE“.

Do sledećeg susreta!

J.V. Černišov
Predsednik Nacionalnog saveta za medicinski turizam