header-single

Obraćanje zamenika ministra zdravlja Ruske Federacije O.O. Salagaja

MINISTARSTVO ZDRAVLJA RUSKE FEDERACIJE

 

Poštovane kolege, dragi prijatelji!

Dobro došli na Međunarodni naučno-praktični forum „Ruska nedelja zdravlja – 2019“ i Međunarodni sajam MedTravelExpo 2019.

Ruska nedelja zdravlja tradicionalno u Centralnom sajamskom kompleksu „EKSPOCENTAR“ predstavlja najbolje ruske i inostrane prakse, tehnologije, velike programe koje realizuju državne institucije, udruženja i savezi. Forum na godišnjem nivou omogućava da se ujedine napori vodećih stručnjaka u cilju realizacije nacionalnih projekata, usmerenih na podsticanje aktivnog i zdravog života, produženje životnog veka stanovništva i rast izvoza medicinskih usluga.

Poseban značaj pridajemo održavanju Nacionalnog kongresa medicinskog turizma u okviru Međunarodnog sajma MedTravelExpo. Sigurni smo da će sinergija ovih projekata omogućiti da se pokrene razmatranje preliminarnih rezultata realizacije federalnog projekta „Razvoj izvoza medicinskih usluga“ predstavnika subjekata RF, vlasnika i rukovodilaca federalnih i privatnih medicinskih i zdravstvenih centara, asistentskih kompanija, stručnjaka u oblasti popularizacije medicinskog turizma.

Želim da istaknem da „EKSPOCENTAR“, koji ove godine obeležava 60. jubilej, predstavlja glavnu prezentacionu i komunikacionu platformu, koja doprinosi kreiranju povoljnih uslova za razvoj saradnje između kompanija. Uveren sam da će učesnici Foruma pronaći pouzdane partnere i uspeti da na obostrano zadovoljstvo zaključe ugovore, usmerene na razvoj domaćeg zdravstva.

Želim svim gostima i učesnicima Međunarodnog foruma „Ruska nedelja zdravlja“ i Međunarodnog sajma MedTravelExpo uspešan rad!

O.O. Salagaj
Zamenik ministra zdravlja Ruske Federacije