header-single

Obraćanje predsednika Nacionalnog udruženja banja A.N. Razumova

NACIONALNO UDRUŽENJE BANJA

 

Poštovane kolege!

Nacionalno udruženje banja pozdravlja sve učesnike Međunarodnog sajma „MedTravelExpo-2019. Lečilišta. Banje. Medicinski centri”, koji se održava od 2. do 5. decembra u okviru Ruske nedelje zdravlja – 2019!

U godini kada se obeležava 300 godina banjskog lečenja u Rusiji želim da se osvrnem na njegovu istoriju i da istaknem njegovu visoku efikasnost u očuvanju i unapređenju zdravlja građana, uključujući kategorije stanovništva kojima je potrebna socijalna zaštita, kao i značajnu uštedu finansijskih sredstava.

Zauzimajući važno mesto u opštem sistemu mera za očuvanje i jačanje zdravlja stanovništva Rusije, lečenje u banjama i lečilištima spada u preventivnu zdravstvenu zaštitu i zajedno sa drugim zdravstvenim merama doprinosi realnom smanjemu stope oboljevanja.

Za banjske faktore, kao sredstva nemedikamentoznog lečenja koje predstavlja osnovu banjskog lečenja, svojstveni su prirodno i fiziološko delovanje. Danas se, zajedno sa efikasnom primenom ranije definisanih naučnih metoda i načina banjskog lečenja, nastavlja razvoj novih metoda korišćenja prirodnih lekovitih faktora za prevenciju bolesti delovanjem na faktore rizika i obnavljanjem fizičkog i psihološkog zdravlja čoveka.

Subjekat balneologije su bili, a i danas su, ne samo bolesni, već i zdravi ljudi. Banjsko-lečilišni kompleks Rusije raspolaže mogućnostima i potencijalom za ostvarenje sistemskog državnog pristupa očuvanju zdravlja stanovništva kao segmentu državne politike i važnom delu nacionalnog zdravstvenog sistema Rusije.

Faktički se sajam „Zdravstvena zaštita“ održava već 45 godina, a od 2006. godine je postao renomirani događaj pod nazivom Međunarodni naučno-praktični forum „Ruska nedelja zdravlja“ u okviru kog se održavaju sajmovi „Zdrav život“, „MedTravelExpo. Lečilišta. Banje. Medicinski centri“.

Zadovoljstvo mi je da se zahvalim organizatorima sajma, kompaniji „EXPOCENTRE“, i da im čestitam 60. jubilej. Želim svim organizatorima, učesnicima i gostima produktivnu razmenu iskustava, sticanje novih ideja i uspešnih profesionalnih kontakata, kao i dobro zdravlje i blagostanje!

 

A.N. Razumov
Predsednik Nacionalnog udruženja banja,
akademik RAN, profesor, doktor medicinskih nauka, zasluženi naučnik RF